Ένας κυριακάτικος περίπατος στην Οθωνική Αθήνα

VOU1.042

Φωτογράφος: Μαργαρίτης, Φίλιππος
Περιγραφή: Βούρος, γιος του Κωνσταντίνου Δεκόζη Βούρου.