Ένας κυριακάτικος περίπατος στην Οθωνική Αθήνα

L131.006

Φωτογράφος: Μωραΐτης, Πέτρος
Περιγραφή: Η βαρόνη Βιλελμίνη Plüskow, κυρία επί των τιμών της βασίλισσας Αμαλίας.