Ένας κυριακάτικος περίπατος στην Οθωνική Αθήνα

L006.034

Φωτογράφος: Μωραΐτης, Πέτρος και Σία
Περιγραφή: Η σύζυγος του Ιωάννη Παπαρρηγόπουλου, προξένου της Ρωσσίας.