Ένας κυριακάτικος περίπατος στην Οθωνική Αθήνα

L006.033

Φωτογράφος: Μωραΐτης, Πέτρος και Σία
Περιγραφή: Ιωάννης Παπαρρηγόπουλος, Πρόξενος της Ρωσίας.