Ένας κυριακάτικος περίπατος στην Οθωνική Αθήνα

L006.026

Φωτογράφος: Μωραΐτης, Πέτρος
Περιγραφή: Ζωΐτσα Παπαρρηγοπούλου.