Ένας κυριακάτικος περίπατος στην Οθωνική Αθήνα

L006.014

Φωτογράφος: Μωραΐτης, Πέτρος
Περιγραφή: Herbrt Rethel Junke, το γένος Γεωργίου Σταύρου και υιοί.