Ένας κυριακάτικος περίπατος στην Οθωνική Αθήνα

1Φ03.MOR.189

Φωτογράφος: Μωραΐτης, Γεώργιος
Περιγραφή: Άνδρας και γυναίκα.