Ένας κυριακάτικος περίπατος στην Οθωνική Αθήνα

1Φ03.198

Φωτογράφος: Μαργαρίτης, Φίλιππος & Κωνσταντίνου

Περιγραφή: Δύο αδέλφια.